21grams Logo
search

Om oss

En nytänkande utmanare

Mailworld är ett alternativ till de stora, ofta statligt ägda, postverken. Genom vårt oberoende kan vi hitta nya, kostnadseffektiva lösningar för att distribuera försändelser. Vi har funnits sedan 2003 på marknaden för internationell distribution och är sedan 2010 en registrerad postoperatör med tillstånd från Post- och Telestyrelsen att bedriva brevbefordran också på inrikesmarknaden.

Marknadens lägsta priser.
Vårt gedigna nätverk av leverantörer, slimmade och effektiva organisation samt unika, egenutvecklade sorteringsmaskiner och portooptimeringssystem, gör att vi kan erbjuda marknadens lägsta priser för distribution av kontorspost, osorterade sändningar och internationella försändelser. Trots låga priser erbjuder vi enkla postlösningar där du inte behöver ändra dina nuvarande rutiner.

Mailworld i Sverige och Europa.
Mailworld har idag kontor och brevterminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra tjänster erbjuds till kunder i hela Sverige och på övriga europeiska marknader. Vi hämtar försändelser ifrån de flesta tryckerier i Sverige och i våra sorteringscentraler processar vi årligen mer än 25 miljoner brev.

 

Mailworld

del av 21grams gruppen

Mailworld i siffror

  • Grundat 2003
  • Hanterar över 25 miljoner försändelser per år