21grams Logo
search

Integritetspolicy
för postmottagare

Daterat den 2020-05-25

1. Sammanfattning

Dina personuppgifter är viktiga för oss och du kan vara trygg med att vi hanterar de ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att i egenskap av postoperatör distribuera post/paket till dig.

För sortering av post använder vi ett adressregister där vi hanterar adressuppgifter (gatunamn, gatunummer, postnummer och postort) som styr hur sorteringen och utdelningen går till.

I de fall du kontaktar oss för frågor eller klagomål så kommer vi också att behandla ev. övriga uppgifter du lämnar till oss, såsom namn, telefonnummer och kontaktuppgifter.

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy som du hittar här nedan, eller kontakta oss på följande sätt:

E-post: privacy@mailworld.se
Post: Mailworld, Box 43, 121 25 Stockholm-Globen

2. Introduktion

Den här integritetspolicyn är till för att du som faktisk eller potentiell mottagare av post/paket som förmedlas via Mailworld AB/Mailworld Office AB (”Mailworld”, ”vi” eller ”oss”) ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

3. Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att se till att du får din post till din rätta adress. Uppgifterna sparas i ett adressregister. När en av våra kunder skickar post till dig matchar vi uppgifterna på försändelsen med de uppgifter vi har om din adress i vårt adressregister. På så sätt kan vi säkerställa att din post kommer fram till rätt adress.

Vi behandlar även dina personuppgifter för support-/klagomålshantering, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten. Om något har gått fel i postsorteringen/postutdelningen behöver vi utreda vad felet är för att kunna säkerställa att du fortsättningsvis får din post utdelad till rätt adress.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose våra kunders intresse av att kunna skicka post, vårt intresse av att kunna sortera och dela ut post och ditt intresse att kunna ta emot post.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna sortera och dela ut post till dig kan vi komma att behandla följande personuppgifter:

 •  Namn
 •  Adress
 • Egenskaper för adressen som styr hur sorteringen/utdelningen går till

För support- /klagomålshantering-, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten kan vi komma att behandla följande av dina personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 •  Uppgifter om dina eftersändningar
 • Uppgift om avsändaren
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Övriga uppgifter du delger oss vid kontakt i ett supportärende

5. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in fastigheternas adresser från Postnummerservice i Norden AB och uppdaterar löpande vårt adressregister, både själva och med hjälp av våra samarbetspartners.

Vi kan också få dina personuppgifter från Svensk Adressändring i samband med att du beställt en adressändring eller eftersändning eller i de fall Svensk Adressändring vidareförmedlar förändringar gällande din folkbokföringsadress eller särskilda postadress från SPAR till postoperatörerna.

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas både inom EU/EES. Vid överföring av uppgifterna utanför EU/EES omfattas mottagaren av Privacy Shield och efterlevnad av GDPR

7. Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?

Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till följande utomstående aktörer för följande ändamål:

 • Andra postoperatörer; för att kunna dela ut post till dig och felsöka felaktigheter i sorteringen och utdelningen
 • Andra logistikleverantörer; för att kunna lämna ut försändelser som inte ryms i din brevlåda och felsöka felaktigheter i sorteringen och utdelningen
 • Konsultföretag och leverantörer inom IT sektorn; för utveckling och drift av IT-syste
 • Myndigheter; i samband med granskning och tillsyn

I de fall aktörerna är personuppgiftsbiträden till oss regleras behandlingarna i biträdesavtal.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på ändamålet med behandlingen.

För att säkerställa att du kan få din post sparar vi dina uppgifter i vårt adressregister så länge som du är postmottagare i vårt utdelningsområde.

För support- och felsökningsändamål samt intern förbättring sparar vi dina personuppgifter i maximalt 18 månader.

9. Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller raderar uppgifter om dig kan du kontakta oss enligt nedan.

10. Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig?

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Ange namn, adress, postnummer och postort i din fråga.

Registerutdrag kan av säkerhetsskäl bara lämnas rörande det namn och den adress som angivits i frågan. Svaret kommer av samma anledning att skickas till den angivna adressen. Vi kan därför inte lämna ut registerutdrag i digital form då vi inte med säkerhet kan identifiera den som önskar sådant eller mottagande digital adress.

11. Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: privacy@mailworld.se
Post: Mailworld, Box 43, 121 25 Stockholm-Globen