21grams Logo
search

Folksam

Optimerade sändningar ger Folksam lägsta
möjliga distributions- och portokostnader.

Finns det en baksida med digitalisering?
Egentligen inte. Men, det kan påverka de brev som fortfarande skickas fysiskt. Läs här hur Mailworld i samarbete med CGI hjälpte Folksam att hantera sina fysiska utskick smidigt och kostnadseffektivt.

Folksam arbetar aktivt med att digitalisera och effektivisera sin kundkommunikation. Efter att länge ha kört all sin produktion av print och distribution inhouse, valde man att outsourca detta till CGI redan år 2010 och då startade den digitala resan på riktigt. Numera är volymerna av fysisk post halverad mot tidigare.

Men trots en ständig strävan efter att digitalisera alla utskick, kommer det alltid att finnas en del som skickas ut som fysiska brev som också måste hanteras. Och när andelen fysiska brev minskar totalt sett, kan de som blir kvar istället bli svårare att hantera och bli betydligt dyrare per styck vad gäller portodelen.

Höga krav från postdistributörerna att sortera rätt.
En av utmaningarna för Folksam var att man i vissa delar av produktionen inte kunde sortera enligt alla postdistributörers olika villkor och krav. Dessutom behövde man, trots digitaliseringen, hantera en andel externa fysiska bilagor som skulle bifogas i utskicken.

”Här tog vi upp kontakten med Mailworld, som har uppvaktat oss länge och väl. De kunde hjälpa oss att hantera våra osorterade sändningar på ett otroligt smidigt sätt” säger Ulf Pettersson som ansvarar för den centrala distributionen av kundkommunikation för Folksamkoncernen.

”Ett väldigt bra samarbete mellan oss, Folksam och CGI. Extra roligt att arbeta med Folksam som kund, en mycket kunnig och påläst beställare.”
Andreas Lindh Masajada, ansvarig säljare på Mailworld

 

 

Breven printas precis som tidigare hos Folksams leverantör CGI och den delen som är osorterade separeras så att de kan tas emot av Mailworld.
Mailworld tar in försändelserna och hanterar sorteringen hos sig och skickar ut det på det mest kostnadseffektiva sättet.

”Vi har sparat miljoner på det här samarbetet. Och det fina är att allt vi sparar på våra driftskostnader
går tillbaka till våra kunder.”
Ulf Pettersson, Tjänsteansvarig Utdata på Folksam

Hamnar man under postdistributörernas krav på sändningsvolymer för ett mindre utskick kan också portot bli väldigt dyrt. Det här blev Folksam medvetna om allt eftersom vissa av de fysiska sändningarna krympte när det digitala flödet ökade. Även här kunde Mailworld, i samarbete med CGI, hjälpa till. Genom att upphandla porto för flera av sina kunder samtidigt, blir det stora volymer totalt sett, även om varje enskild spelare är mindre.

Det här är portooptimering
Folksam har kvar sitt sedan länge upparbetade samarbete med CGI, vilka har ett långt samarbete med Mailworld sedan tidigare. ”Smidigt för oss att bara ha en avtalspart, även om vi har en hel del direktkontakt med Mailworld också” fortsätter Ulf.

”Samarbetet med Mailworld och CGI har fungerat väldigt bra, och de är väldigt lyhörda för våra önskemål. De har också riktigt duktiga tekniker som hanterar vårt flöde. Vi erbjuds, bland annat genom Mailworlds säljare Andreas Lindh Masajada, en mycket bra service och får också ofta bra förhandsinformation om vad som händer på post- och distributionsfronten. ”

”Om jag skulle rekommendera Mailworlds lösningar till kollegor i branschen? Absolut. Jag ger absolut toppbetyg på den service vi får.”    Ulf Pettersson, Tjänsteansvarig Utdata på Folksam

Om Folksamgruppen

Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Foto: Folksam

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här.